April 2, 2014

അമ്മ എന്ന അമല്‍ജ്യോതി


നന്മായം മ്മേ മല്‍ജ്യോതി
നിന്‍ മടിതട്ടില്‍ കിടന്നുഞാന്‍ ആ മധുരമാം MCA  നുണയും നേരം
മ്രിതുലമാം എന്‍ കരങ്ങളാല്‍ നിന്‍ മാറത്തു കൊള്ളുന്ന എന്‍ കൊച്ചു
തെറ്റുകള്‍ പൊറുക്കണമേ......


JOBYMON MATHEW

S3 MCA

2 comments: